Klub železničních modelářů Vrbno


Ve čvrtek 8. 2. 2024 byl slavnostně odstartován v budově bývalého gymnázia ve Vrbně pod Pradědem Klub železničních modelářů Vrbno (KŽM Vrbno). Děti si na úvodním setkání prohlédly modely železničních vozidel, vyzkoušely jejich řízení, dozvěděly se základy železniční dopravy a pustily se rovnou do stavby papírových modelů.

Cílem je společně vytvořit funkční model železniční tratě Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem ve velikosti  1:87 (H0) s vozidly, které na trati jezdí nebo jezdily, a výpravními budovami. Stavba začne železniční stanici Vrbno pod Pradědem a vozidlem řady 810 v barvách dopravce GW Train Regio, který zde v současnosti provozuje drážní dopravu. Následovat budou další stanice a šírá trať.

Klub je určen pro děti a mladistvé, kteří zde získávají technické myšlení a manuální zručnost. Mají možnost zde trávit svůj volný čas, rozvíjet svůj potenciál a nepotulují se po ulicích. Současně vzniká turistická atraktivita, jenž podporuje rozvoj turistického ruchu v oblasti.

Co děti čeká


Děti si zlepší jemnou motoriku a soustředění, protože modelařina je o pečlivosti. Učí trpělivosti a manuální zručnosti, jelikož technologické postupy mají svůj čas. Vytrvalost a překonávání překážek pomáhá dotáhnout výrovu modelu do zdárného konce. Modelařství je o radosti z tvorby a dokončeného výsledku, tedy povedeného modelu.

Členové KŽM Vrbno si vyzkouší postavit:

  • Vozidla
  • Drážní i civilní stavby
  • Doplňky
  • Krajinu
Děti při práci

Rádi bychom zrealizovali


Motorový vůz řady 810


V současné době dopravu na železniční trati číslo 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem zajišťuje dopravce GW Train Regio. Jeho vozy jsou pestře zbarvéné do korporátního nátěru. Obsahuje světle zelenou, tmavě zelenou a oranžovou barvu. Na boku je velky název dopravní společnosti. Na naši trati nasadil dopravce vůz řady 810. Přznačený na 816 001.

Model tohoto vozu ve velikosti H0 vyrábí dva výrobci. Bohužel ani jeden ve zmíněných barvách, proto v rámci KŽM Vrbno došlo k hoje přestavbě. Pro tyto účely byl zakoupen vůz 810 023, který byl kompletně rozebrán, odbarven, opatřen základovou barvou a následně nastříkán do barev GW Train Regio a znovu složen dohromady.

Parní lokomotiva řady 422


Jednou z prvních lokomotiv, která se projela po trati č. 313 byla lokomotivy řady 422. Jedná se o čtyřnápravovou tendrovou parní lokomotivu, která byla určená pro provoz na místních tratích s náročnými sklonovými poměry. Vznik této řady byl způsoben nutností postupně zvyšovat výkon lokomotiv na tratích se sklonově náročnými poměry. Lokomotivy řady 310.0 na těchto tratích svým výkonem nedostačovaly a tak byla vyvinuta řada 99 kkStB (u ČSD 320.0). Ani tyto lokomotivy však na některých tratích nestačily, což vedlo k vývoji řady 178.8 kkStB. Z této řady poté různými úpravami vznikla řada 178 kkStB, u ČSD označená jako 422.0. Záměrem KŽM Vrbno je provozovat v historické soupravě tuto lokomotivu se zvukovým dekóderem a parním generátorem.

Výpravní budova ŽST Vrbno pod Pradědem


Výpravní budova železniční stanice Vrbno pod Pradědem (dříve Würbenthal) pochází z roku 1880. Jako všechny budovy na této jednokolejné regionální dráze byla i tato postavená z kamene s výraznými zdobenými řimsami z pálených cihel. Bohužel v průběhu let byla opravováná nešetrně. Místo zdobené řimsy nad okny a pod okny byl dosazen betonový překlad atd. KŽM Vrbno by rádo postavilo model této budovy bez všech nešetrných úprav, tak jak vypadala na přelomu 19. a 20. století.

Více se dozvíte na webu průmyslové stezky.

Výtopna ŽST Vrbno


Na železničním nádraží ve Vrbně pod Pradědem se nachází zachovalá kamenná výtopna z doby Rakouska-Uherska. Bohužel při různých rekonstrukcích byly některé prvky vyměněné za moderní, například okna nahradily skleněné luxefery. Záměrem KŽM Vrbno je postavit zmenšnou podobu výtopny v podobě, jak byla původně postavená, následně ji zasadit do modelu železniční stanice Vrbno pod Pradědem.

Skladiště ŽST Vrbno


Součástí železničního nádraží ve Vrbně pod Pradědem je dřevené skladiště s kamennou podezdívkou, velkou rampou, rozsáhlým prostorem pro skladování a aministrativní místnosti, která je vytápná. Záměrem KŽM Vrbno je postavit reálnou zmenšenou kopií skladiště a  zasadit ji do modelu kolejiště železniční stanice Vrbno pod Praděedem.

Kolejiště ŽST Vrbno


KŽM Vrbno má v úmyslu postavit na 4 modulech funkční model železniční stanice Vrbno pod Pradědem s reálným rozložením kolejí vycházející ze současného schématu, tak aby bylo možné kolejiště rozpojit a přemístit do jiné místnosti nebo budovi. Počítá se rovněž s účastí na různých výstavách. Moduly kolejiště budou proto opatřeny normovanými čely, aby bylo možné jejich spojení s moduly jiných klubů železničních modelářů. Součástí modelu kolejiště bude model výpravní budovy, model skladiště a model výtopny. Provoz budou zajišťovat modely vozidel, které zde v reálu jezdi či jezdily.

Železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem


Již v 70. letech 19. století se vážně uvažovalo o stavbě železnice do Vrbna, která by výrazně přispěla k rozvoji průmyslu, důležitou roli zde hrálo také lázeňství a cestovní ruch. Oblast tehdejšího Jesenicka tedy spojení s rakouskou i německou železniční sítí nutně potřebovala.

K urychlení realizace pomohli finančně, podle protokolu z roku 1876, firma Weiss a Grohmann částkou 1 000 zlatých, Karel Grohmann 8 000 zlatých a Eduard Grohmann přispěl 5 000 zlatých. Dne 5. listopadu 1880 provoz železnice z Vrbna do Milotic nad Opavou slavnostně zahájil starosta města Adolf Grohmann. Jednokolejnou trať otevřela společnost Císařsko‑královské státní dráhy a první vlak tudy projel 15. prosince.

Více se dozvíte na webu průmyslové stezky.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Dále nás podpořili